Στρατηγικές του MIT Energy Initiative για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το Ετήσιο Ερευνητικό Συνέδριο του MIT Energy Initiative υπογραμμίζει στρατηγικές για την εφαρμογή μεγάλης κλίμακας μειώσεων στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο. Ο κόσμος τα […]