Οι φυσικοί του MIT μεταμορφώνουν το μολύβι σε ηλεκτρονικό «χρυσό»

Απομονώστε λεπτές νιφάδες που μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να παρουσιάζουν τρεις σημαντικές ιδιότητες. ΜΕ Οι φυσικοί έχουν μεταφορικά μετατρέψει τον γραφίτη, ή το μολύβι μολύβι, σε […]