Η ανακάλυψη ενός μικροοργανισμού 3 σε 1 ανατρέπει τα σχολικά βιβλία

Μελέτη σε μικροοργανισμούς σχετικούς με το περιβάλλον δείχνει μεγαλύτερη ποικιλομορφία από ό,τι είχε προηγουμένως υποτεθεί. Μια ομάδα ερευνητών έχει δείξει ότι υπάρχει μια απίστευτα υψηλή βιοποικιλότητα […]