Θεμελιωδώς μεταβαλλόμενη προηγούμενη σκέψη – Δύο είδη μελισσών έχουν γίνει ένα

Μεθοδολογία Έρευνας και Ανακάλυψη «Ουσιαστικά η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε DNA αλληλουχία για να δείξουμε ότι αυτό που θεωρούσαμε ως δύο διαφορετικά είδη μελισσών είναι στην πραγματικότητα […]