Ο FDA εγκρίνει φάρμακα μετά από λιγότερες δοκιμές και παρέχει λιγότερες πληροφορίες στο κοινό

  Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει εγκρίνει έναν αυξανόμενο αριθμό νέων φαρμακευτικών φαρμάκων που βασίζονται σε μεμονωμένες κλινικές δοκιμές, με λιγότερες δημόσιες […]