Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει δύο βασικούς φυσιολογικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην υπέρταση που προκαλείται από την υψηλή κατανάλωση αλατιού και τη γνωστική και συναισθηματική εξασθένηση.

Η άνοια, η οποία ορίζεται ως επιδείνωση των γνωστικών λειτουργιών, όπως η σκέψη, η μνήμη και ο συλλογισμός, είναι πολύ συχνή στην Ιαπωνία. Ως έχει, υπάρχει σαφής έλλειψη ικανοποίησης από τη θεραπεία αυτής της πάθησης, δεδομένης της απουσίας οποιασδήποτε θεραπευτικής φαρμακευτικής θεραπείας. Με έναν συνεχώς αυξανόμενο γηράσκον πληθυσμό παγκοσμίως, η επείγουσα ανάγκη για την ανάπτυξη προληπτικών μέτρων και θεραπευτικών φαρμάκων για την άνοια κλιμακώνεται.

Σας ενδιαφέρει η επιστήμη ? sciences.gr

Η σύνδεση μεταξύ της γνωστικής εξασθένησης και της υπερβολικής πρόσληψης επιτραπέζιου αλατιού, βασικό στοιχείο στα καρυκεύματα των τροφίμων, είναι καλά εδραιωμένη. Η υψηλή κατανάλωση αλατιού (HS) μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπέρταση. Για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για την υγεία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει τον περιορισμό της κατανάλωσης αλατιού σε λιγότερο από 5 g ημερησίως.

Η εμπλοκή της αγγειοτενσίνης ΙΙ (Ang II) – μιας ορμόνης που παίζει βασικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της ισορροπίας των υγρών – και του υποδοχέα της “AT1″, καθώς και του φυσιολογικά σημαντικού μορίου λιπιδίων προσταγλανδίνη Ε2 (PGE2 και ο υποδοχέας της ” Το EP1″ στην υπέρταση και τη νευροτοξικότητα είναι καλά αναγνωρισμένο. Ωστόσο, η εμπλοκή αυτών των συστημάτων στην υπέρταση που προκαλείται από HS και στη συναισθηματική/γνωστική εξασθένηση παραμένει άγνωστη.

Για το σκοπό αυτό, μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Pharmacology αξιολόγησε διεξοδικά τις πτυχές της υπέρτασης που προκαλείται από HS και της συναισθηματικής/γνωστικής εξασθένησης. Η μελέτη διεξήχθη από μια ομάδα συνεργαζόμενων ερευνητών από την Ιαπωνία και έδειξε πώς η υπέρταση, με τη μεσολάβηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ Ang II-AT1 και PGE2-EP1, προκαλεί συναισθηματική και γνωστική δυσλειτουργία.

Ο συγγραφέας Hisayoshi Kubota από το Graduate School of Health Science του Πανεπιστημίου Fujita Health σχολιάζει: «Η υπερβολική πρόσληψη αλατιού θεωρείται παράγοντας κινδύνου για υπέρταση, γνωστική δυσλειτουργία και άνοια. Ωστόσο, μελέτες που επικεντρώνονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ του περιφερικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος δεν έχουν διερευνήσει επαρκώς αυτή τη συσχέτιση».

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δεδομένα, η προσθήκη υπερβολικών φωσφορικών αλάτων στην πρωτεΐνη «tau» είναι κυρίως υπεύθυνη για αυτές τις συναισθηματικές και γνωστικές συνέπειες. Τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτα επειδή το tau είναι μια βασική πρωτεΐνη του Αλτσχάιμερ ασθένεια.

Η ομάδα πρώτα φόρτωσε εργαστηριακά ποντίκια με διάλυμα HS (2% NaCl σε πόσιμο νερό) για 12 εβδομάδες και παρακολούθησε την αρτηριακή τους πίεση. «Οι επιδράσεις της πρόσληψης HS στη συναισθηματική/γνωστική λειτουργία και στη φωσφορυλίωση tau εξετάστηκαν επίσης σε δύο βασικές περιοχές του εγκεφάλου του ποντικιού – τον προμετωπιαίο φλοιό και τον ιππόκαμπο», εξηγεί ο καθηγητής Mouri. Στη συνέχεια, μελέτησαν επίσης τη συμμετοχή των συστημάτων Ang II-AT1 και PGE2-EP1 στην επαγόμενη από HS υπέρταση και νευρωνική/συμπεριφορική βλάβη.

Τα αποτελέσματα ήταν αξιοσημείωτα και ενθαρρυντικά: Οι εγκέφαλοι των πειραματικών ποντικών είχαν αρκετές βιοχημικές εναλλαγές. Σε μοριακό επίπεδο, εκτός από την προσθήκη φωσφορικών αλάτων στο ταυ, οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μια μείωση στις ομάδες φωσφορικών που συνδέονται με ένα βασικό ένζυμο που ονομάζεται «CaMKII» – μια πρωτεΐνη που εμπλέκεται στη σηματοδότηση του εγκεφάλου. Επιπλέον, αλλαγές στα επίπεδα του «PSD95» —μιας πρωτεΐνης που παίζει ζωτικό ρόλο στην οργάνωση και τη λειτουργία των εγκεφαλικών συνάψεων (η σύνδεση μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων)— ήταν επίσης εμφανείς. Είναι ενδιαφέρον ότι οι βιοχημικές αλλαγές αντιστράφηκαν μετά τη χορήγηση του αντιυπερτασικού φαρμάκου «λοσαρτάνη». Παρόμοια αναστροφή παρατηρήθηκε μετά την εξάλειψη του γονιδίου EP1.

Συνολικά, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα συστήματα αγγειοτενσίνης II-AT1 και προσταγλανδίνης E2-EP1 θα μπορούσαν να είναι νέοι θεραπευτικοί στόχοι για την επαγόμενη από υπέρταση άνοια.

Ο καθηγητής Mouri καταλήγει λέγοντας: «Αυτή η μελέτη είναι ιδιαίτερης κοινωνικής και οικονομικής σημασίας επειδή το ετήσιο κοινωνικό κόστος της θεραπείας της άνοιας στην Ιαπωνία αυξάνεται όσο ποτέ άλλοτε». Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη προληπτικών και θεραπευτικών φαρμάκων για την άνοια φαίνεται κρίσιμη για τον ταχέως γηρασμένο πληθυσμό της Ιαπωνίας».

Αναφορά: «Το υψηλό αλάτι προκαλεί γνωστική εξασθένηση μέσω της αλληλεπίδρασης των συστημάτων αγγειοτενσίνης II-AT1 και προσταγλανδίνης E2-EP1» από τους Hisayoshi Kubota, Kazuo Kunisawa, Bolati Wulaer, Masaya Hasegawa, Hitomi Kurahashi, Takatoshi Sakata, Tezugi, Hiroyuki Nagao, Taku Nagai, Tomoyuki Furuyashiki, Shuh Narumiya, Kuniaki Saito, Toshitaka Nabeshima και Akihiro Mouri, 19 Απριλίου 2023, British Journal of Pharmacology.
DOI: 10.1111/bph.16093

Διαβάστε επίσης:

Έχει επηρεάσει ο COVID την κλιματική αλλαγή;

Η έρευνα του Johns Hopkins συνδέει τις καρδιακές προσβολές με την ταχύτερη γνωστική έκπτωση

Η Ιαπωνία επιχειρεί την πρώτη εμπορική προσγείωση στο φεγγάρι

Τα τελευταία νέα για την επιστήμη | sciences.gr

Απάντηση